20090524

oh artist..
theme: oh artis..

WTF..kite beli album,pergi konsert dan lain-lain..
take a pic with them.....
shake a hand with them..
kita hargai hasil seni mereka..
kita hargai hasil usaha mereka..

tapi???
adakah kita dihargai...

No comments: